Hemsidan är stängd

och i-nod projektet är avslutat.

I-nod var ett tvåårigt projekt (2013–2015) under regeringens psykiatrisatsning som genom förbättrings- och utvecklingsarbete kunde stödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik.

Samlad information om i-nod.

Under projektets gång togs det fram en SIP-utbildning för vuxna där du kan lära dig mer om Samordnad Individuell plan och hur ett SIP-möte kan gå till. Det är en självinstuderande webbutbildning på ca 1 timme.

SIP-utbildningen

SIP och mycket annat går att läsa om på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.